Covid

Doordat we allemaal geconfronteerd worden met het virus is het een beetje koffiedik kijken.
We volgen het verder op en hopen de trainingen terug te kunnen aanvatten op maandag 7 september 2020.
Alles zal afhangen van de regelgeving van het moment.
Ikzelf heb er in ieder geval zin in en kijk uit naar de hervatting van de trainingen.

Ik zie jullie hopelijk vlug terug op de tatami !!