Verzekering

Om in orde te zijn met de verzekering moet men:

  • een correct ingevuld dokters attest bezorgen aan clubverantwoordelijke

  • lidgeld betaald hebben

dokters attest VAV

We zijn verzekerd door VAV (Vlaamse aikido vereniging) bij Arena.
De verzekeringspolis kan terug gevonden worden op de site VAV.